Fuglekikking i Dividalen

Dividalen er drømmestedet for den som er glad i skikkelig villmark og gammel skog. Mange fugler er det, og dermed også mange fuglekikkere. Fra Andselv kan du først dra gjennom den fuglerike Målselvdalen til du kommer til Dividalen. Den fører igjen videre opp til Øvre Dividal nasjonalpark. Det går bilvei gjennom Dividalen, så du må ikke nødvendigvis belage deg på en ekspedisjon. Men det blir ekstra spennende hvis du tar deg noen avstikkere underveis. Enkelte arter er lettere å få sett eller hørt litt ut i terrenget.

Annonsører

Kart over Dividalen

Punkt
1Holt / Holtdammen
2Bjerke
3Devdisbrua
4Fuglestasjonen

Et mangfold av arter
Underveis på ferden gjennom Dividalen møter du blant annet flommarkskog, bjørkeskog med innslag av vier, gråor og hegg. Du finner også gammel furuskog, masse blåbærlyng, sumpområder, grusører og sandbanker. Dette skaper et mangfold av arter når det gjelder både fugler, dyr, sopp og insekter. Her lever blant annet de fleste artene av hønsefugler, rovfugler og ugler vi har i Norge. I tillegg trives flere vadere, spetter, sangere, meiser og mye annet i denne type biotop. Så her får du virkelig et stort utvalg å glede deg over.
Det er også kort vei til snaufjellet. Fra demningen ved Dødesvatnet (se pdf, punkt 3) er det for eksempel bare en times gange til høyfjellsterreng med lapprosehei og tilhørende fugleliv.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Fjellterreng med flommarkskog, bjørkeskog med innslag av vier, gråor og hegg.
Gammel furuskog og mye blåbærlyng.
Snaufjell i Øvre Dividal nasjonalpark.
Beste tidspunkt:Juni - august.
Fugletårn:Nei.
Terreng:Flatt langs bilveien, men ellers småkupert og noen steder ulendt terreng.
Avhenger litt av hva du foretrekker.
Lokal forening:Dividalen fuglestasjon.
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko eller fjellsko.
Matpakke:Anbefales.
Klær:Turtøy. Husk å ha med nok varme klær på høyfjellet.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales generelt i Dividalen, men kan bli tungt å bære med seg i nasjonalparken.

Dividalen fuglestasjon
Dividalen fuglestasjon har egen facebookside, som gir god oversikt over aktivitetene som foregår der. Her blir det ringmerket utrolig mye spennende i løpet av året, noe som er godt dokumentert med bilder og informasjon. Ved fuglestasjonen er det blant annet blitt ringmerket turteldue, sibirpiplerke, lappsanger, gulbrynsanger, myrsanger, lappmeis, konglebit, brunsisik og dvergspurv.

Øvre Dividal nasjonalpark
Har du virkelig lyst på en villmarksopplevelse, bør du fortsette videre til fots innover i Øvre Dividal nasjonalpark. Da kommer du opp på snaufjellet som grenser til Sverige. Her er naturen enda mer vill og uberørt. Artsmangfoldet av fugler avtar noe, men du øker sjansene for enkelte typiske høyfjellsarter. Du øker definitivt også sjansene for å finne større pattedyr. Dividalen har faktisk en av Nord-Europas tetteste bestander av jerv. Og har du flaks, kan du også møte på blant annet gaupe, ulv, bjørn eller fjellrev.
Fra Ventebu, som ligger ved enden av veien en drøy kilometer innenfor Frihetsli, går det sti til Skakterdalen i nasjonalparken. Her er det er gode muligheter for å se ringtrost og rovfugl.

Overnatting

AnnonsørerBooking.com

DNT har hytter til rådighet i Dividalen. Se ut.no

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med John Stenersen via hjemmesiden Tringa as.

Visste du at…

… I Dividalen kan du finne de fleste artene av hønsefugler, rovfugler og ugler vi har i Norge?

… Øvre Dividal nasjonalpark har en av Nord-Europas tetteste bestander av jerv?

… gulbrynsanger er ringmerket en rekke ganger ved Dividalen fuglestasjon?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler i Dividalen