Fuglelokaliteter i Norge

Det finnes et enormt utvalg av fuglelokaliteter i Norge. Landet er stort og langstrakt, og har store variasjoner i både natur og klima. Summen av alt dette skaper fantastiske muligheter for fuglekikking i Norge. Faktisk er det slik at for amerikanske fuglekikkere kan det være enklere å reise til Norge, enn til Alaska, for å kunne oppleve noen av de særegne arktiske artene.

Inndeling av lokalitetene
For å kunne få en oversikt over forskjellige fulgelokaliteter i Norge, har vi valgt å dele landet i fem deler – Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. I tillegg er det er et rikt fugleliv på Svalbard, så vi kan ikke utelate dette området. Vi har hovedsakelig brukt artsobservasjoner.no som grunnlag for å velge lokaliteter, observasjonspunkter og artsinformasjon. Velg en landsdel, les litt om den, og velg så videre hvilken fuglelokalitet du ønsker å bli bedre kjent med.

Fuglelokaliteter i Norge