Turtips uke 19: Øyerfjellet

Turtips uke 19: Øyerfjellet En tur i Øyerfjellet er en fin naturopplevelse. Er du tidlig ute om morgenen, kan du være heldig å få se orrhaner spille. Du kan også få se jaktende rovfugl. På denne tiden er også enkeltbekkasin og traner kommet trekkende. Du kan lese om hvordan du kommer deg til de fine…

Turtips uke 18: Lista

Turtips uke 18: Lista De siste dagene har det vært mange spennende obervasjoner på Lista, spesielt ved Kviljo. Blant annet: – Hvitbrystlo – Kaspimåke (illustrasjonsbilde) – Enghauk I tillegg er det flere vadere og rovfugl i området. Du kan lese om hvordan du kommer deg til de fine observasjonspunktene på vår lokalitetsside. Kviljoodden er punkt…

Kortnebbgjess

Turtips uke 16: Kortnebbgjess ved Vellamelen.

Turtips uke 16: Kortnebbgjess ved Vellamelen. For deg som vil oppleve tusenvis av kortnebbgjess, er Vellamelen det rette stedet nå. De siste dagene har det vært observert om lag 6000, men på denne årstiden er det heller ikke umulig å oppleve mellom 10-20 000. Yttervik gård er et perfekt overnattingssted hvis du vil oppleve dette…

Turtips uke 13: Hamar – Åkersvika

Turtips uke 13: Hamar – Åkersvika De siste dagene er det observert både gulnebblom og polarmåke ved Hamar. Husk å ta med teleskopet, gulnebblommen ligger ofte langt ute på Mjøsa. (Bildet er ikke av den aktuelle gulnebblommen, kun for å illustrere.) Du kan lese om hvordan du kommer deg til de fine observasjonspunktene på vår…

Turtips uke 7: Lappugle

Turtips uke 7: Lappugle Nå for tiden oppdages det lappugle både her og der. Et par eksempler er Arekilen i Østfold (se bilde) og på Lista. Hvis du for eksempel tar turen til Lista for å se etter den, kan vi anbefale overnatting hos Lista Flypark. Du er uansett sikret generelt mye fugleliv der. God…

Turtips uke 5: Lillehammer og Hamar

Turtips uke 5: Skog og fjell i områdene rundt Lillehammer og Hamar Denne helgen anbefaler vi en tur i skog og fjell i områdene rundt Lillehammer og Hamar. I det siste er det sett: – Lappugle – Haukugle – Orrfugl – Kongeørn – Tretåspett – Store flokker med konglebit (se bildet) Se lokalitetssidene fra Øyerfjellet,…